استقبال ازگردشگران در جشنواره تابستانی

1397/4/7 / 50 : 10

گروه های هنری در در بیست و یکمین جشنواره تابستانی کیش به استقبال گردشگران می‌روند

عکس|حسین تهوری